Hotline
0552 452 15 99

Genç & Yetişkin

Akıcılık Konuşma Bozuklukları (Kekemelik/ Hızlı Konuşma)

Ses Bozuklukları

Konuşma Sesi Bozuklukları (Artikülasyon/ Sesletim Güçlüğü)

Afazi

Çocuk

Gecikmiş Dil Konuşma Bozukluğu

Konuşma Sesi Bozukluğu

Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik/ Hızlı Konuşma)

Otizm Spektrum Bozukluğu

Disleksi (Özgül Öğrenme Güçlüğü)

Testler

Kliniğimizde çocuk ve yetişkinler için her bireyin ihtiyacına göre belirlenmiş dil, konuşma, ses, ve iletişim becerilerine yönelik norma dayalı standartlaştırılmış testler uygulanmaktadır. Uygulanan testlerin sonuçları değerlendirilip bireyselleştirilmiş terapi planları oluşturulmaktadır.

Terapiler

Kurumumuzda dil ve konuşma terapistimiz tarafından bireyin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uygulanan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda bireye özgü danışmanlık, çevre düzenlemesi, gelişim takibi, aile bilgilendirmeleri ve terapi hizmetleri verilmektedir.

Nilkon Terapi'ye Hoşgeldiniz

Online terapilerimizde;

Çocuk ve yetişkinlere yönelik gecikmiş konuşma (3 yaşında hala konuşmuyorsa, konuşma sesi bozuklukları (sesleri/harfleri doğru söyleyemiyorsa), kekemelik, afazi (inme/ beyin travmaları), ses bozukluğu (ses kısıklığı, ince ses, çatallı ses), motor konuşma bozukluğu (dil, ağız, yüz kasları için egzersizler), otizme bağlı dil sorunları, dudak-damak yarıklığı, disleksi (özgül öğrenme güçlüğü) için profesyonel değerlendirme, terapi, danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Danışanların bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak terapi yaklaşımlarımızı düzenlemekteyiz.

Dil ve konuşma gelişiminde herhangi bir nedenle gerilik olan çocuklara okul çağı gelmeden müdahale etmenin önemli olduğunun bilincindeyiz.

Neler Yapıyoruz

Çevre Düzenlemesi

Aile Bilgilendirmesi

Terapi

Danışmanlık

Ölçme ve Değerlendirme

Gelişim Takibi

Terapiye Başlamadan Önce

İlk görüşmede en sağlıklı değerlendirme ve sorularınızın en doğru şekilde cevaplanabilmesi sonraki sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için önemlidir. Bunun için dil ve konuşma terapisi almadan önce dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgileri sizler için derledik.

Terapistimiz

Nilay Gedik

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Eskişehir, Bursa ve Antalya'da dil ve konuşma terapisti olarak görev yapan terapistimiz İstanbul’da çalışmaya devam etmektedir.

Çalışma Alanlarımız

Gecikmiş Dil ve Konuşma

Çocuk 3 yaşını doldurmuş ancak; hala işaretlerle iletişim kuruyorsa, isteklerini anlatamadığında ağlama, öfke belirtileri görülüyorsa, konuşmaya dair herhangi bir çabası ve istekliliği yoksa, işitme testi sonuçlarına göre duyma kaybı yoksa, nörolojik olarak herhangi bir tanı almamışsa, genetik olarak herhangi bir tanı almamışsa, gecikmiş dil ve konuşmadan söz edilebilir.

Konuşma Sesi Bozuklukları

Artikülasyon hataları çocuklar konuşmayı yeni öğrenmeye başladığında sıklıkla görülür. Bu süreçte: arı yerine; ayı kedi yerine; tedi süt yerine; tüt gibi hatalı kullanımlar görülebilir. Bir çok çocuk öğrenme sürecinin bir parçası olan bu hataları kısa süre içinde düzeltecektir. Normal gelişim sınırları dışında (3,5 yaş sonrasında) artikülasyon hatalarına devam eden çocukların mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kekemelik

Kekemelik ya da konuşmada akıcılık bozukluğu seslerin uzatılması, hece ya da sözcük tekrarları ya da sözcük üretiminin başlatılamaması şeklindeki takılma biçimleriyle konuşmanın doğal akışının kesintiye uğramasıdır. Çocuklarda ve yetişkinlerde uygulanan kekemelik terapi yöntemleri birbirinden farklılık göstermektedir.

Afazi

Afazi, çeşitli nöro-patolojilerin neden olduğu nörolojik temelli bir dil bozukluğudur. Afaziye en sık neden olan serebrovasküler olaylar stroke/inmedir. Diğer afazi nedenleri arasına beyin travması, tümörler ve enfeksiyonlar bulunmaktadır.

Ses Bozuklukları

Ses bozukluğu, sesin şiddetinin, perdesinin ve kalitesinin kişinin yaşına, cinsiyetine uygun olmaması durumu olarak tanımlanabilir. Ses bozuklukları; organik, psikolojik, nörojenik ve fonksiyonel gibi farklı sebeplerle ortaya çıkabilir.

Motor Konuşma Bozuklukları

Dil ve konuşmanın nörolojik nedenlere bağlı olarak bozulmasıyla ortaya çıkar. Çocukluk çağı konuşma apraksisi, dizartri, serebral palsi (SP)’ye bağlı güçlükler motor konuşma bozuklukları arasındadır.

Makaleler

27 Eylül 2019

Akıcı Konuşma Sorunu Olan Çocukların Ailelerine Öneriler

Ebeveynlerimiz genellikle çocuklarına yardımcı olmak için;

-yanlış tutumlar sergilemekte ve,

-yaptıklarının aslında yanlış olduğunun da ne yazık ki farkında olmamaktadırlar. Peki, neler yapmamalıyız?

17 Ağustos 2019

Bebek ve İletişim

Bebek, konuşmayı öğrenmeden önce iletişim kurmayı öğrenir. Gülücükleri, ağlaması, göz kırpması gibi…

İlk aylardan itibaren seslere ve ses tonu, ritmi, rengine farklı tepkiler verir. Farklı bakış, el, yüz hareketlerinin anlamlarını öğrenir.

14 Şubat 2019

Dil Ve Konuşma Terapisi Nedir ?

İnsana özgü olan dil ve konuşma yetisini iletişimi gerçekleştirebilmek için kullanırız. Bundan dolayı dil ve konuşmanın herhangi bir nedenle kesintiye uğraması insan yaşantısını olumsuz yönde önemli ölçüde etkilendiğini biliyoruz.