Hotline
0552 452 15 99

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ NEDİR?

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ NEDİR?

İnsana özgü olan dil ve konuşma yetisini iletişimi gerçekleştirebilmek için kullanırız. Bundan dolayı dil ve konuşmanın herhangi bir nedenle kesintiye uğraması insan yaşantısını olumsuz yönde önemli ölçüde etkilendiğini biliyoruz (Topbaş, Konrot ve Ege, 2002).

-Dil ve konuşma bozukluğunun sıklığı ve yaygınlığı ile ilgili araştırmalar incelendiğinde Türkiye nüfusunun %3,5 oranında dil ve konuşma sorunu yaşayan birey olduğu tahmin edildiği belirtilmiştir. (Konrot, 2003; Topbaş, Konrot ve Ege, 2002).

Dil ve konuşma sorunlarının ayrımının yapılabilmesi için incelendiğinde

-konuşma sorunları; konuşma düzeneğinde bilinen herhangi bir organik, yapısal zedelenme ya da işlevsizlik sonucu dili ses kanalı ile iletme yeteneği sorunları;

-dil sorunları ise anlamı örgütleme(anlama), ifade etme yeteneği ve iletişimsel amaçlara uygun kullanma sorunları şeklinde ele alınabilir (Topbaş, 1994).

İnsan yaşantısını olumsuz yönde etkilediğini bildiğimiz durumlardan birisi de dil ve konuşmanın herhangi bir nedenle kesintiye uğramadır. Bu sebeple iletişim sorunları ciddi sorunlar olarak ele alınmaktadır. Ciddi sorunların olması, bu sorunların giderilmesi yönünde de ciddi uygulamalar yapılmasını zorunlu kılar (Topbaş, Konrot ve Ege, 2002).

Dil ve konuşma terapisi: dil, konuşma, ses, yutma, dudak damak yarıklığı, motor, kekemelik gibi dil, konuşma ve iletişim alanlarında meydana gelen bozukluklar için değerlendirme, önleme, müdahale (terapi) ve takip hizmetlerini içeren bir bilim dalıdır. Dil ve konuşma terapisti, üniversitelerin 4 yıllık Dil ve Konuşma Terapisi bölümünün lisans veya yüksek lisans eğitimini almış sağlık çalışanlarıdır. Dil konuşma terapistleri (Dkt) ilgilendiği alanlar:

-Sesletim ve sesbilgisel bozukluklar

-Gecikmiş dil bozuklukları (geç konuşma)

-Edinilmiş dil bozuklukları (afazi)

-Ses bozuklukları

-Yutma bozuklukları

-Motor bozukluklar

-Kekemelik

-Dudak Damak Yarıklığı

-İkincil sebebe bağlı dil bozuklukları (Otizm Spektrum Bozukluğu, Down Sendromu…)

-Özgül dil bozuklukları (Disleksi- özel öğrenme güçlüğü)

Image placeholder

Dkt. Nilay GEDİK

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programından Dil ve Konuşma terapisti olarak mezun olmuştur. Dil ve Konuşma Terapistliği eğitimi sırasında Anadolu Üniversitesi Dilkom’da (Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) dil ve konuşma bozukluklarının tanısı, değerlendirilmesi ve terapisine yönelik uygulamalı klinik çalışmada bulunmuş ve süpervizyon almıştır. Ayrıca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulunan Nöroloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Kliniklerinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mavi Hastane Yutma Bozuklukları Kliniği ve Palyatif Bakım Ünitesi'nde gözlemlerde bulunmuş ve bu alanlardaki uzmanlardan dersler almıştır.