Hotline
0552 452 15 99

Bebek ve İletişim

Bebek ve İletişim

Bebek, konuşmayı öğrenmeden önce iletişim kurmayı öğrenir. Gülücükleri, ağlaması, göz kırpması gibi...

İlk aylardan itibaren seslere ve ses tonu, ritmi, rengine farklı tepkiler verir. Farklı bakış, el, yüz hareketlerinin anlamlarını öğrenir. Bebeğin bakımını üstlenen kişiler (bakıcılar), bebeğin davranışlarını iletişim amaçlı kabul eder ve uygun tepki verir.

Bakıcıların tepkileri ile bebeğin dil gelişimi arasında olumlu bir ilişki vardır. Bu tepki bebekle bakıcı arasında bir bağlanmaya neden olur ve sonucunda da etkileşim meydana gelir.

Bebeklerde Dil Edinimi Nasıl Olur?

Daha çok iletişim becerileri ön plandadır.

Ağlamayla beraber başlar.

Anlamsız oyunlar bile iletişimin bir sıra alma ve karşılık vermeyle gerçekleştiğini öğrenmeye yarar. (Fış fış kayıkçı, komşu komşu hu hu...)

Bebekler bir sene içinde amaçsız iletişimden, amaçlı iletişime geçerler. Bu süreçte:

• Çocuğun davranışlarını ayırt etmek zordur. Amaçları belirsiz görünür.

• Amaçları belirlemek için ses ve hareket kullanmaya başlarlar. (Gülme, kıkırdama, başını çevirme, parmakla gösterme...)

• Hareketlerle ifade edilen niyetlerin yerini sonra sözcükler alır.

• Sözel dil gelişimi başlar.

DİL GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

• Zeka

• Cinsiyet

• Genetik

• Çevre

Image placeholder

Dkt. Nilay GEDİK

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programından Dil ve Konuşma terapisti olarak mezun olmuştur. Dil ve Konuşma Terapistliği eğitimi sırasında Anadolu Üniversitesi Dilkom’da (Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) dil ve konuşma bozukluklarının tanısı, değerlendirilmesi ve terapisine yönelik uygulamalı klinik çalışmada bulunmuş ve süpervizyon almıştır. Ayrıca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulunan Nöroloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Kliniklerinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mavi Hastane Yutma Bozuklukları Kliniği ve Palyatif Bakım Ünitesi'nde gözlemlerde bulunmuş ve bu alanlardaki uzmanlardan dersler almıştır.