Hotline
0552 452 15 99

Çalışma Alanlarımız

Konuşma Sesi Bozuklukları

Konuşma sırasında anlaşılma problemlerinin gözlenmesidir. Sesleri (harfleri) doğru söyleyememek, kelime içerisinde doğru yerde söyleyememek gibi durumlar gözlenebilir. /kapı/ yerine /tapı/, /otobüs/ yerine /obotüs/ veya /arı/ yerine /ayı/ gibi.

Gelişimsel Dil Bozuklukları

Gecikmiş konuşması olan çocukların gelişimsel dil bozuklukları yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir .

Özgül Dil Bozuklukları

4 yaşından büyük çocuklarda gözlenen dil bileşenlerinin doğru kullanılamamasından dolayı görülen iletişim bozukluluklarıdır.

Edinilmiş Dil Bozuklukları

İnme veya beyin travmaları gibi durumlar sonrasında: konuşma, anlama, okuma ve yazma alanlarındaki sorunları içermektedir.

Kekemelik

Çocuklarda ve yetişkinlerde görülebilen akıcı konuşmanın sekteye uğraması durumudur .

Ses Bozuklukları

Sesin ince, kalın, çatallı, nefesli, gergin olarak algılandığı durumlardır. Ses telinde nodül gibi durumlarda cerrahi işleme gerek olmaksızın ses terapisi ile seste iyileşme sağlanmaktadır.

Otizm

Otizm Sprektrum bozukluğu sosyal becerilerde ve iletişimde problemlere neden olan bir gelişimsel bozukluktur. Genellikle sözel iletişimi kullanamazlar ya da bu becerileri oldukça sınırlıdır. Basit istek ve ihtiyaçlarını ifade etmede, Göz teması kurma, ortak dikkat becerileri, ben/sen ayrımında güçlük çekebilirler.

İşitme Güçlüğü

İşitme ve konuşma birbiriyle oldukça bağlantılıdır. İşitmeye geç başlayan çocuklar dil ediniminde ve seslerin ediniminde akranlarına göre geç bir edinim ve kullanım sürecinden geçebilirler. Cihazlandırılması yapılan çocukların dil ve konuşma gelişimi açısında takibi yapılmalıdır.

Dudak - Damak Yarıklığı

Dudak damak yarıklığı olan bireylerde dil gelişimi ve konuşma gelişimi açısından normdan farklılıklar gözlenebilmektedir. Konuşmaları, genizsi konuşma (burundan konuşma) özelliği göstermektedir.

Motor Konuşma Bozuklukları

Konuşma organlarının kas yapılarının uyumlu ve doğru bir şekilde çalışamaması durumudur. Terapilerde uygulanan egzersizler sayesinde bireylerde kas yapılarını güçlendirmekteyiz. Ağız egzersizleri, dil egzersizleri, yüz hareketleri...

Gelişim Geriliği Ve Dil Konuşma

Gelişim geriliği gösteren çocuklarda dil, konuşma, iletişim gibi alanlarda da gecikmeler gözlenmektedir. Bireyin gelişim alanlarının hepsinin göz önünde bulundurulması gereken bu durumda, kendini ifade edebilme ve ihtiyaçlarını bildirebilme göz ardı edilmemesi gereken bir alandır.

Down Sendromu Ve Dil Konuşma

Zihinsel yetersizliklerin eşlik ettiği durumlarda dil konuşma gelişimden gerilikler gözlenmektedir. Ayrıca Down sendromlu olan çocuklarımızdaki normalden farklı olan dil ve çene gelişimi, anlaşılırlığı düşürmekte ve kas gelişiminin desteklenmesini gerektirmektedir.