Hotline
0552 452 15 99

Kekemelik Nedir?

Kekemelik Nedir?

Akıcı konuşmayı "kekelenmeyen konuşma" olarak tanımlamak yeterli bir tanım değildir.

Fakat akıcı konuşmanın ne demek olduğunu bilmemiz, konuşmadaki takılmaların (kekemeliğin) ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır.

Akıcılık Nedir?

"Konuşmadaki fonolojik, leksikal, morfolojik ve/veya sentaktik birimlerin uygun süreklilik (continuity), yumuşaklık (smoothness) ve hız (rate) da olması; kişinin konuşmak için gerekli olandan daha fazla bir çaba göstermemesi sonucunda oluşmaktadır. " Asha, 1999

-Konuşmadaki takılmalar

-Kekemelik

-Akıcısızlık

Bu kelimelerin hepsi bize aynı şeyi anlatmaktadır.

Konuşmanın planlanması ve üretimi için gerekli olan çaba normalden fazla ise, akıcısızlıkların sıklığı bireyin yaşı için gerekli olandan fazla ise, konuşma ritmi atipik veya konuşma üretiminde engellenmeye yol açıyorsa konuşmanın akıcılığı bozulmuştur.

Bu duruma kekemelik diyoruz.

Kekemelik; çocuk ve yetişkinlerde görülebilir.

Akıl ve kekemelik arasında hiçbir ilişki yoktur.

Kaygılı olmak kekemeliğe yol açmaz. Kekemeliği olan kişiler endişeli, korkak, kaygılı ve çekingen insanlar demek de yanlıştır. Kekelemeyen insanlarla tamamen benzer kişilik özelliklerine sahiptirler.

“Kekemelerle konuşursan sen de kekeme olursun” yanlış bir düşüncedir. Kekemelik bulaşıcı değildir. Kekemeliğin neden ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemekle birlikte son dönemde yapılan çalışmalar aile öyküsü (genetik), sinir kas gelişimi, aile içi dinamikler de dahil olmak üzere çocuğun çevresi gibi etmenlerin kekemeliğin ortaya çıkmasında etkili olduğunu göstermektedir.

Kekemeliği olan bireyelere “konuşmaya başlamadan önce derin bir nefes al” ya da “önce söyleyeceklerini bir düşün” diyerek yardımcı olamayız. Böyle tavsiyeler insanların daha çok kendilerinin farkında olmalarına neden olur ve sonuçta da kekemelik daha da kötüleşir. Bunun yerine sabırlı bir şekilde dinleyerek ya da kendiniz yavaş ve tane tane konuşup örnek olarak yardımcı olabilirsiniz.

Kekemeliğin nedeni stres değildir.

Yukarıda da belirtildiği gibi çekemediğin ortaya çıkmasında birden çok unsur etkili olmaktadır stres kekemeliğin sebebi değildir ancak kötüleşmesine neden olan bir etmendir.

Image placeholder

Dkt. Nilay GEDİK

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programından Dil ve Konuşma terapisti olarak mezun olmuştur. Dil ve Konuşma Terapistliği eğitimi sırasında Anadolu Üniversitesi Dilkom’da (Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) dil ve konuşma bozukluklarının tanısı, değerlendirilmesi ve terapisine yönelik uygulamalı klinik çalışmada bulunmuş ve süpervizyon almıştır. Ayrıca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulunan Nöroloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Kliniklerinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mavi Hastane Yutma Bozuklukları Kliniği ve Palyatif Bakım Ünitesi'nde gözlemlerde bulunmuş ve bu alanlardaki uzmanlardan dersler almıştır.