Hotline
0552 452 15 99

Disleksiye Erken Müdahale

Disleksiye Erken Müdahalede Dil ve Konuşma Terapistlerinin Rolü

Bir dil ve konuşma terapistini düşündüğünüzde, aklınıza gelen birkaç şey vardır; artikülasyon, dil veya akıcılık gibi terimler.

Ancak çoğu insan dil ve konuşma terapistlerini düşündüklerinde, okuma akıllarına gelmez. Bununla birlikte, okuma ve yazılı dil bozukluklarını teşhis ve tedavi etmek dil ve konuşma terapistlerinin uygulama kapsamları dâhilindedir.

Dil ve konuşma terapistleri dil gelişimi konusunda geniş bir bilgiye sahiptirler ve akıcı bir okuyucu olmak için gereken temel yapı taşlarını bilirler.

Ek olarak, dil ve konuşma terapistleri akıcı okuma, okuduğunu anlama ve yazılı anlatım için çok önemli olan morfoloji, sözdizimi, fonoloji, anlambilim ve pragmatikte de etkili çalışmalar yaparlar.

Risk Grubundaki Çocuklar

• Dil ve konuşma bozukluğu olan bazı çocuklar, okuma zorlukları açısından diğerlerinden daha fazla risk altında olabilir. Aşağıdakilerden bozukluklardan herhangi birinin tanısı bir okuma gecikmesine neden olmaz, ancak dikkat edilmesi önemlidir. Bazı risk altındaki gruplar arasında Konuşma Apraksisi, Otizm, Fonolojik Bozukluklar, İşitsel İşlem bozukluğu ve Dil Gecikmeleri vardır.

Image placeholder

Dkt. Nilay GEDİK

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programından Dil ve Konuşma terapisti olarak mezun olmuştur. Dil ve Konuşma Terapistliği eğitimi sırasında Anadolu Üniversitesi Dilkom’da (Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) dil ve konuşma bozukluklarının tanısı, değerlendirilmesi ve terapisine yönelik uygulamalı klinik çalışmada bulunmuş ve süpervizyon almıştır. Ayrıca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulunan Nöroloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Kliniklerinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mavi Hastane Yutma Bozuklukları Kliniği ve Palyatif Bakım Ünitesi'nde gözlemlerde bulunmuş ve bu alanlardaki uzmanlardan dersler almıştır.