Hotline
0552 452 15 99

Afazi Ve Afazi Tipleri

AFAZİ NEDİR/ AFAZİ TİPLERİ NELERDİR?

Beyindeki focal lezyon/hasar sonucu meydana gelen nörolojik dil-iletişim bozukluğudur.

İnme sonucu meydana gelen anlama, konuşma, okuma ve yazma güçlüğüdür. İnme ve felç sonrasında eğer bu gibi alanlarda bir sorun oluşmuşsa tedavi aşamasında dil ve konuşma terapisi hastalarda olumlu sonuçlar vermektedir.

Dil ve iletişim için gerekli olan işlemleme ve/veya kullanım bozulmuştur.

Afazi;

-Zeka

-İşitme

-Kişilik

Kaybı değildir.

Afazili bireyin:

Dil bozukluğu (anlama güçlüğü),

İletişim aktivitelerinde sınırlılık,

Katılım kısıtlılıkları (mesleki kısıtlılık, iletişim kısıtlılığı gibi) vardır.

AFAZİ TİPLERİ

Afazi tipleri genel olarak ikiye ayrılmaktadır: tutuk afaziler ve akıcı afaziler. Adlandırma, okuduğunu anlama, tekrarlama, okuma, yazma performansına göre değerlendirilmektedir.

TUTUK AFAZİ TİPLERİ

• Broka Afazisi: Konuşmaları yavaş ve çok çaba gerektirir. Adlandırmada zorluk yaşarlar. Anlaşılırlığı üretimlerine göre daha iyidir. İşitsel anlama iyidir. Yazma ciddi derecede, okuma orta derecede hasarlanmıştır.

• Transkortikal Motor Afazi: Adlandırmada zorluk yaşarlar. Anlaşılırlığı üretimlerine göre daha iyidir. İşitsel anlama iyidir. Sözel ipuçlarını alır. Konuşmayı ve yazmayı başlatma sorunludur. Tekrarlama becerisi korunmuştur.

• Global Afazi: Anlama ve konuşma çok ağır etkilenmiştir. Tekrarlama becerisi zayıftır. Sürekli aynı sözcük kullanımlarının olduğu dil bozukluğu şeklidir.

AKICI AFAZİ TİPLERİ

• Wernicke afazisi: Konuşma akıcı, parafazik ve karmaşıktır. Özelliği: çok ve hızlı (baskın konuşma) konuşur. Konuşurken anlaşılması güçtür. İşitsel anlama etkilenmiştir. Tekrarlama becerisi yoktur.

• Kondüksiyon afazisi: Dili anlamaları iyidir. Konuşmada anlaşılırlık düşüktür. İşitsel anlama etkilenmiştir. Tekrarlama becerisi etkilenmiştir. Hastada hata farkındalığı vardır. Düzeltme çabaları başarısızdır.

• Transkortikal Sensöri Afazi: Konuşma akıcı, parafazik ve karmaşıktır. Özelliği: çok ve hızlı (baskın konuşma) konuşur. Konuşurken anlaşılması güçtür. İşitsel anlama etkilenmiştir. Tekrarlama becerisi korunmuştur. Sesli okuma, yazma ve anlamaları hasarlıdır. Dili anlamaları etkilenmiştir

Image placeholder

Dkt. Nilay GEDİK

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programından Dil ve Konuşma terapisti olarak mezun olmuştur. Dil ve Konuşma Terapistliği eğitimi sırasında Anadolu Üniversitesi Dilkom’da (Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) dil ve konuşma bozukluklarının tanısı, değerlendirilmesi ve terapisine yönelik uygulamalı klinik çalışmada bulunmuş ve süpervizyon almıştır. Ayrıca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulunan Nöroloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Kliniklerinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mavi Hastane Yutma Bozuklukları Kliniği ve Palyatif Bakım Ünitesi'nde gözlemlerde bulunmuş ve bu alanlardaki uzmanlardan dersler almıştır.